HEM 3422 Tornebuskehøj_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 31. oktober til 11. november 1996 undersøgelser på område for udvidelse af daginstitution. Herved afgravedes 660m2, hvor der fremkom 65 stolpehuller, fordelt på 3 områder. Der kunne udskilles rester af 2 nord-syd orienterede huse. Herud over var der 4 kogegruber og 4 mindre gruber. Blandt de få fund registreredes enkelte skår fra jernalderen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.