HEM 3535 Holing Syd_Beretning

Herning Museum foretog i perioderne 17/8-1/9 1998 og 25/3-8/4 2003 arkæologiske undersøgelser på område for henholdsvis nedgravning af dobbelt højspændingskabel og anlæg af ny parkeringsplads ved Holing i Herning. I 1998, ved nedgravning af højspændingskabel, blev der undersøgt ca. 4200m2, hvor der registreredes fund af syldstensgrøfter og lergulve fra gårde fra 1800-tallet, lertagningsgruber fra nyere tid, samt jernudvindingsovn og stolperækker fra et middelalderhus, og rester af hus og hegn, jernudvindingsovn og grube fra yngre jernalder....
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.