VSM G008, Lindhøjgaard

Martin Mikkelsen & Mette Iversen
Yderligere prøvegravninger kunne dokumentere, hvor den usædvanlige grøft CA (med unikke deponeringer af brændte dyreknogler og lerkarskår) endte mod vest og at den efter ca. 145m fortsætter mod øst.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.