HEM 2985 Dværgebakke V_Beretning

Museum Midtjylland
Herning Museum foretog i perioden 1. august til 18. september 2006 prøvegravning og mindre udgravning af lokalitet, hvor der i 1998 var opsamlet fine overfladefund. Ved den første opsamling registreredes godt 35stk. flintaffald inden for et 70 x 40m stort område. I 2005 blev der gravet et 1 kvadratmeter stort prøvehul. Under vækstlaget fremkom et ca. 20 cm tykt tørvelag, hvorunder der registreredes to fundførende horisonter. Fra lagene fremkom i alt 65 stykker bearbejdet flint...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.