Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Hostrup kirkegård 1997

B. Als Hansen & Henriette Rensbro
På baggrund af menighedens ønske om at etablere dræn langs kirkens sydside blev der den 24. feb. foretaget en undersøgelse af sokkelforholdene ved kirken sammen med kirkens arkitekt, murermester og medlemmer af menighedsrådet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.