FHM5394 Beretning

Poul Nissen & Stine Vestergaard Laursen
Beretning for større arkæologisk forundersøgelse af 3,4 ha forud for privat byggemodning med fund af bebyggelsesspor fra yngre førromersk-ældre romersk jernalder. Udarbejdet af museumsinspektør, arkæolog Poul Nissen
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.