Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Hedensted kirkegård 2000

B. Als Hansen & Hans Mikkelsen
Den 6/6 2000 besøgte BAH Hedensted kirke, hvor gravearbejdet i forbindelse med opførelse af nyt våbenhus ved skibets nordmur påbegyndtes.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.