HBV 1681 beretning

Lars Grundvad & Scott R. Dollar
Forundersøgelse af et større areal forud for anlægsarbejde i forbindelse med udvidelse af Andst kompressorstation. Fund af gruber og stolpehuller dateret til overgangen mellem yngre bronzealder og ældre jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.