EBM 760 Strandgården

Esben Kannegaard
Under udgravningskampagnen på Hjelms middelalderlige voldsteder i 1999 blev der ved foden af den stejle skrænt neden for Kastelbakken undersøgt et 2 m bredt og 22 m langt snit. Her fremkom adskillige neolitiske kulturlag adskilt af nedskredet fyld. Kulturlagene indeholdt store mængder flintafslag fra tilhugning af økseplanker ligesom 5 flintplanker blev fundet. Kulturlagene dateres til anden halvdel af MN A eller MN B. I det nedskredne fyldlag over kulturlagene fandtes et delvis forstyrret menneskeskelet c-14...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.