NAKSKOV SEJLRENDE Marinarkæologisk overvågning af uddybningsarbejde

F. Hyttel
Vikingeskibsmuseet har for Nakskov Havn gennemført en marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelsen med udvidelse af sejlrenden syd for Enehøje. Forundersøgelsen blev gennemført som overvågning. Der blev ikke gjort betydelige fund af oldsager eller observeret indikationer på gunstigt bevaringsmiljø, og området er på den baggrund blevet frigivet uden yderligere vilkår.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.