Beretning om udgravning

L. R. Sparrevohn
Udgravning af et område på i alt 3.800 m2 med tre treskibede huse og gruber fra bronzealder, tre treskibede huse og gruber fra førromersk jernalder, et treskibet hus fra romersk jernalder, og et firestolpeanlæg fra oldtiden. I en grube fandtes et skelet fra en hund.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.