Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Sønder Nærå Kirke 2002

B. Als Hansen
Ved en højst beklagelig misforståelse i forbindelse med kirkens indvendige restaurering var det meste af det middelalderlige alterbords øvre munkestensskifte blevet borthugget. Stenene, hvoraf flere var hugget i mindre stykker under nedbrydningen, befandt sig dog stadig i kirken, og museet havde aftalt med arkitekt at man skulle prøve at nedmure de gamle sten på deres oprindelige plads.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.