FHM5186 Mariendal II

Prøvegravningen afdækkede spredte forhistoriske anlægsspor og kulturprægede lag efter bosættelse/aktivitet dateret til primært ældre bronzealder og muligvis yngre stenalders tragtbægerkultur. Fyldskifter og anlægsspor blev ikke undersøgt nærmere. Prøvegravningen giver ikke anledning til videre udgravning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.