HEM 2744 Krogstrup_Beretning

Danske Afd. Nationalmuseet, Museum Midtjylland & Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
Herning Museum foretog i januar og marts 1986 undersøgelser på lokaliteten i forbindelse med nedlægning af naturgasledningen på Herning – Videbæk strækningen. Herved registreredes bopladsspor fra ældre romertid over en strækning på ca. 100meter. Der blev iagttaget overfladefund over et område på ca. 20.000m2. Inden for tracéet blev der fundet stolpehuller, gruber og kulturlag. Der kunne udskilles mindst 3 gårdsanlæg med indhegnedes 3-skibede langhuse. Derud over registreredes en grav og en brønd. Keramikmaterialet dateres til...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.