Beretning 3546

&
I forbindelse med Vejdirektoratets anlæggelse af Brande Omfartsvej gennemførte Herning Museum ved Grarupvej i den sydøstlige del af Brande i perioden fra 20. oktober – 26. november 1998 en arkæologisk udgravning af et ca. 3.300 m2 stort areal. Ved undersøgelsen fremkom tre gravanlæg fra enkeltgravskulturen, et halvcirkelformet anlæg, 19 skyttegravslignende nedgravninger og 24 stolpehuller uden system.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.