Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Saksild kirkegård 2016-2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med udskiftning af varmesystemet i Saksild Kirke blev en ældre del af kirkegården undersøgt. Denne del fungerer i dag som have, og er ikke en del af kirkegården længere. I havens østre del fandtes en samling natursten. Ved opgravning af olietanken på kirkegården sås intet af arkæologisk interesse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.