HEM 3575 Grarup VI_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 24. februar til 1. marts 1999 undersøgelser på et fladt terræn i forbindelse med anlæggelse af Brande omfartsvej. I den forbindelse undersøgtes et område på 920m2 med et stort ildsted, ardspor og enkelte stolpehuller, der muligvis danner resterne af et hus. Dateringen er antageligt jernalder, men der var ingen daterende fund.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.