VKH 1618

Folmer Christiansen & Anne Mette Kristiansen
Ved udgravningen afdækkedes i vejtraceét dele af et gårdsanlæg fra yngre romersk jernalder bestående af et langhus og 3 udhuse, delvist omgivet af et hegn. Ca. 200 m herfra fremkom et bopladsområde med mindst 10 huse og hegn fra såvel ældre som yngre germansk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.