Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Timring Kirke 2014

B. Als Hansen & Hans Mikkelsen
Nedgravning af ledning på kirkegård viste meget højt vandspejl. Udgravning i kor med soldning af alt materiale, som synes at stamme fra renoveringen i 1920. Dele af formodet gulv i koret af natursten fremkom. Undersøgelse af murværk på østsiden af korbuen, antagelig fra 1733, hvor korbuen udvides.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.