Nationalmuseets notat fra arkæologisk undersøgelse i Tjæreborg Kirke 1996

B. Als Hansen
I forbindelse med opsætning af nyt orgel var gulvet i Tjæreborg kirkes tårnrum fjernet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.