Beretning for arkæologisk udgravning

Linda Boye & Jonas Hasemann Sigurdsson
Udgravning af et område på 13.300 m2. Udgravningen afdækkede et større kulturlag med fund af keramik og flint fra MNA 1b, tre huskonstruktioner og en gravplads med stenomsatte benhobs-, urne- og brandpletgrave med fund af bronzegenstande fra bronzealder per. III/IV. 10 treskibede langhuse fra førromersk og ældre romersk jernalder, et eller to huse fra ældre germansk jernalder og endelig tre langhuse fra tidlig vikingetid samt to forrådshuse samt gruber og brønde fra romersk og germansk...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.