TAK1812 Strandlinjen 59

Susan Pallesen
I forbindelse med en udgravning til kælder på Strandlinjen 59 blev et skelet påtruffet og taget op af håndværkere. Kroppedal foretog efterfølgende en egentlig udgravning før anlæggelsen af selve kældertrappen, hvorved der fremkom to yderligere grave, samt enkelte humane knogler, antageligt fra forstyrrede grave. De intakte grave dateres til 1350-1500-tallet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.