HEM 3756 Blåkær_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 15. september til 16. oktober undersøgelser på et større område. Dette forud for privat skovrejsning på et lavtliggende område ved Blåkær i Karstoft, Skarrild sogn. Herved fandtes kulturlag med en stor mængde fund af flintgenstande fra ældre stenalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.