Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Svenstrup Kirke 1990

B. Als Hansen
I begge sider af koret var murværket pudset ned til en dybde af 25 cm under det nuværende gulv. Med et blødt afrundet hjørne fortsatte pudslaget vandret hen over fundamentets øverste flade sten, der ragede 20-25 cm ind i rummet. Indenfor fundamentet var laget afbrudt af senere forstyrrelser, og det var således ikke muligt at afgøre, om der var tale om et byggelag eller et mørtelgulv.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.