OBM8572 Meneta. Beretning

Maria Lauridsen
Ved forundersøgelsen af et 21.100 m2 stort areal ved Stige, fremkom få spredte mørke stolpehuller og mange grøfter som er spor efter nedrevne drivhuse.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.