SØL310 Lærkenborg II - område 3

Palle Østergaard Sørensen, D. Mahler, L. R. Sparrevohn & Linda Boye
Beretning for delområde 3. Beretning for arkæologisk undersøgelse af et areal ved Novo Nordisk Park i Måløv på 2285 m2 udført i juni 2011 på baggrund af en prøvegravning foretaget i 1988. Ved udgravningen fremkom bosættelsesspor i form af fire treskibede langhuse fra germansk jernalder og en staklade. De treskibede huse er typologisk daterede i henhold til typologi udarbejdet af museumsinspektørerne Eliza Fonnesbech-Sandberg og Linda Boye vedrørende hustyper på Sjælland fra yngre bronzealder til yngre...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.