Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Øster Brønderslev Kirke 2015

Aiofe Daly & Hans Mikkelsen
Udgravning at to mindre huller i henholdsvis nordsiden af korbuen og vest for kælderen i skibets nordøstre hjørne gav i alt 9 eftermiddelalderlige mønter - og en koncentration af knappenåle i sidstnævnte hul. I hullet i korbuen registreredes oversiden af strækfundament bestående af mindre natursten.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.