Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Ørre Kirke 2015

Henriette Rensbro
Ved gravearbejde foran og under alterbordet blev genfundet to strukturer, som ved sidste indvendige renovering i 1969 blev bevaret for eftertiden. Den ene er en stor marksten med gammel mørtel på. Det er sandsynligvis en rest af fundamentet til et tidligere alterbord. Den anden konstruktion er muret af munkesten. Det er sandsynligvis er trin på tværs af koret.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.