beretning

Udgravning af en historisk omtalt helligkilde i Virup skov ved Hjortshøj forud for restaurering og fredning af kilden. Der blev fundet en ikke fuldt bevaret stensat brønd på en brøndramme af træ. I brønden var der sekundært nedsat en bundløs tønde, der var fragmentarisk bevaret. En ikke stensat afløbsrende ledte vandet bort fra vældet. Desuden blev der optaget et fundmateriale, der for hovedpartens vedkommende må opfattes som kildeofre. Det dateres til 17-1800-tallet, muligvis koncentreret omkring...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.