FHM 5908 Snaptun jollehavn

C. Skriver
Undersøgelsen påviste spor fra Ertebøllekulturen. Der var fund fra et gytjelag med bevarede organiske materialer i form af fiskeknogler, hasselnøddeskaller, træ samt genstande af flint. Desuden blev der fundet østersskaller.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.