HBV 1507 Beretning

Lars Grundvad, Bent Hansen, Lars Grundvad & Bent Hansen
Ved undersøgelsen blev der fundet flere sølvsmykkefragmenter samt to Thalere og en tokrone tilhørende et sølvdepot dateret til svenskekrigstiden i 1650´erne. Foruden sølvet blev der fundet en glasperle og seks genstande i bly. Der blev også erkendt to grøfter, hvoraf den var en moderne forstyrrelse, mens den anden muligvis var af ældre dato. Dertil blev der erkendt tre fyldskifter præget af delvist omsat organisk materiale.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.