Beretning om undersøgelser

L. R. Sparrevohn
Arkæologisk forundersøgelse af et areal på 169.000 m2 (heraf 147.000 m2 prøvegravet) efterfulgt af egentlig udgravning af fire områder på i alt ca. 6.000 m2 forud for byggemodning. Udgravningerne afdækkede en urnegrav fra yngre bronzealder. 6-7 gruber med indhold af keramik fra yngre bronzealder, samt 3-4 gruber med keramik fra ældre jernalder. 9 huskonstruktioner, heraf én fra ældre bronzealder, to muligvis fra bronzealder, en fra førromersk jernalder, og fem fra romersk jernalder. En formodet jordfæstegrav,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.