VHM00758 Hvidstedgård

Marlena Haue
I forbindelse med forundersøgelse af tracé til 60 kV kabelanlæg fra Tårs til Høgsted (VHM00691 Tårs-Høgsted) blev der ca. 2 km nordvest for Tårs langs Hvidstedvej konstateret et aktivitetsområde med kogegruber, gruber og enkelte stolpehuller. Aktivitetsområdet dateres bredt til bronzealder/ældre jernalder (1700 f.Kr – 374 e. Kr.). Denne lokalitet blev udgravet under forundersøgelsesbudgettet. Idet al sagsbehandling er ført under VHM00691, vil alle de administrative data være at finde under VHM00691 Tårs-Høgsted. Beretningen dækker den arkæologiske...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.