OBM7088 etape 2. Beretning for forundersøgelse

Maria Lauridsen
Ved forundersøgelse af 23,1 ha forud for etablering af parkeringsarealer og vådområder fremkom der to urnebrandgruber fra yngre bronzealder periode V-VI, et bebyggelsesområde med dele af formodede treskibede huse og et sadeltagshegn fra romersk jernalder (?), et kogegrubefelt fra bronze-/ældre jernalder og et muligt toskibet, neolitisk hus.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.