HAM 2159 Nordre Ringvej III - Beretning 2012 - Del 1af2_Beretning og Katalog

Mette Sørensen
Beretning (Del 1 af 2: Beretning og Katalog) over arkæologisk undersøgelse 2012 af tre områder på ialt 3500 m2 forud for etablering af solfangeranlæg i den nordlige del af Christiansfeld. De tre områder var erkendt ved forudgående forundersøgelse 2012 af 3,5 hektar. Ved undersøgelsen blev der fundet 4 gårdsanlæg fra sen førromersk til ældre germansk jernalder, 10 treskibede langhuse, 11 staklader, 1 sadeltagshegn, affaldsgruber, brønde og stolpehuller fra samme perioder. Dateringen er baseret på 14C-dateringer...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.