OBM2760 Højgård. Beretning

Maria Lauridsen
Ved prøvegravning og besigtigelse af søgegrøfter i tracé i forbindelse med etablering af spildevandsledning fremkom der spredtliggende bebyggelsesspor fra oldtiden, og hvor nærmere datering var mulig fra ældre jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.