Udgravningsberetning 1988-96

K. Friis Johansen, C. Madsen, K. Lambertsen, H. Thrane, F. Lyth, J. Hansen, E. Albrectsen, Aa. Andersen & N.F.B. Sehested
Beretning for detektorafsøgning og udgravning af gravplads fra førromersk jernalder til ældre germansk jernalder samt udgravning af vejforløb og vad fra romersk og germansk jernalder samt dødehuse og ligbålsstativer fra yngre romersk jernalder. Beretningen omfatter alle kampagner fra 1988-1996.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.