HEM 3266 Skovby I_Beretning

H. Rostholm, M.W. Olesen & Herning Kommune
Herning Museum har i flere udgravningskampagner fra 1993 til 2000 undersøgt ca. 17000m2 i forbindelse med anlæggelse af industri, læhegn, veje og regnvandsbassin. Der blev registreret fund af 54 gruber(lertagningsgruber) med varierende fundmængde og dateringer der ligger i henholdsvis tidlig førromersk jernalder og nyere tid. Herudover fandtes 180 fyldskifter, 17 kogestensgruber, 3 skelgrøfter, 2 brønde og 346 stolpehuller. De to brønde er af forskellig datering, den ene hører til førromersk jernalder og den anden er...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.