HEM 4053 Torpgård_Beretning

H. Rostholm
I forbindelse med Naturgas Midt-Nords anlæggelse af naturgasfordelingsledning Herning-Holstebro, har Herning Museum i perioderne fra 30. marts til 13. maj 2004 foretaget udgravning af jernalderboplads. Ved undersøgelsen blev der registreret i alt 30 huse, 8 grubehuse, 16 hegnsforløb, 1 ”hulbælte”, 1 stolperække, 1 jernudvindingsovn, 6 gruber og 1 brønd. Desuden fremkom 3 brandgrave, 1 jordfæstegrav, 2 ildsteder og 1 trækulsmile. To steder blev der registreret kulturlag. Endelig udgravedes 8 ikke nærmere definerede fyldskifter, samt knap...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.