TAK1712 Irmagrunden

M.D. Dyhrfjeld-Johnsen
Udgravning af otte huskonstruktioner samt to kortere hegnsforløb. Husene dateres til hhv. førromersk jernalder samt yngre germansk jernalder ud fra typologiske kriterier. Derudover skal to af husene muligvis dateres til bronzealder. Udover konstruktionerne fremkom enkelte gruber med keramisk materiale, der overvejende dateres til yngre bronzealder-førromersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.