Nationalmuseets rapport fra arkæologisk udgravning på Redsted kirkegård 2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med udgravning til nye fjernvarmeledninger på kirkegården samt demontering af bænke fandtes en udskiftning af granitkvadre med teglsten i skibets sydmur. Udskiftningen antages at være foretaget på grund af mulige fugtskader bag et af prædikestolens paneler. Undersøgelsen afslørede endvidere, at en kullem, gennem hvilken man ville føre de nye fjernvarmeledninger, ikke var blevet tilmuret, men var blevet lukket med beton.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.