HAM 5298 Valsbæk - Beretning 2015

Lene Heidemann Lutz
Beretning over arkæologisk undersøgelse forud for opførelse af biogasanlæg, bestilt af Sønderjysk Biogas. Inden for seks udgravningsfelter (Område , 2, 3, 5, 6, 7 og 8) på ialt 11980 m2 blev der i 2015 udgravet en bebyggelse med tre indhegnede gårdsanlæg fra førromersk jernalder, en enkeltgård med sadeltagshegn fra ældre germansk jernalder, et område med kogestensgruber fra ældre bronzealder og et større areal med ardspor. Desuden undersøgtes to historisk dokumenterede lader? fra 1700-tallet og en...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.