TAK1305 Hegnet

A.B. Hansen, L. R. Sparrevohn & Susan Pallesen
Egentlig udgravning af lille parcel i Reerslev Landsby tæt ved den middelalderlige landsbykirke. Ved udgravningen fremkom væsentlige fortidsminder i form af dele af en bygning, som foreløbigt dateres til middelalder samt en række større gruber med fund af keramik, dyreknogler, mønter samt jerngenstande såsom nagler, en kniv og en spore. Endvidere fremkom et større udsmidslag med bearbejdet flint eks. en skiveskraber og dekoreret keramik fra bondestenalderen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.