VSM 09199 Højlund Spangsdal etape 2-3, beretning

Sanne Boddum
I forbindelse med udgravningsetape 2-4 undersøgte Viborg Museum 3,8 ha med bebyggelsesspor i form af huse, hegn, saddeltagshegn og to grubehuse fra yng-re jernalder. Der var fire meget kraftige koncentrationer fra gårde i op til 11 faser og yderligere spredte og mindre intensive anlægsspor fra andre gårde. Den samlede bebyggelse har haft mindst 5 samtidige gårde, da der var flest. Desuden blev der undersøgt en gravhøj med 2-3 grave, et par gruber samt ardspor. I...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.