HAM 4738 Avnbølgård II - Beretning 2010

Silke Eisenschmidt
Beretning over arkæologisk undersøgelse ved Avnbølgård inden for traceet af kommende motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Ved udgravningen blev ialt 6600 m2 arkæologisk undersøgt. Herved afdækkedes sporene efter en boplads med 3-4 gårde fra yngre romersk og ældre germansk jernalder. Bopladsen er afgrænset mod nord og syd, men det kan ikke udelukkes at bebyggelsen fortsætter både mod vest og øst uden for motorvejstraceet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.