Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Sporup Kirke 2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med gennembrydningen af tårnsoklen for herved at indføre kabler til et nyt varmeanlæg kunne det konstateres, at tårnfundamentet er bygget i nyere teglsten i forbindelse med tårnets opførelse i 1865-67. Der synes ikke bevaret ældre bygningsfundamenter under tårnet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.