HAM 4978 Ræveskov II - Beretning_2010

Mads Leen Jensen
Beretning over arkæologisk undersøgelse ved Ræveskov forud for etablering af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg bestilt af Vejdirektoratet. Ved udgravningen blev der udgravet 34 brandgrave fra ældre romersk jernalder og en hustomt fra yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bebyggelsen er ikke afgrænset.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.