SJM 734 - beretning for større forundersøgelse

Troels Bo Jensen
Forud for salg af erhvervsgrund i Bramming ønskede Esbjerg Kommune arealet undersøgt. I forbindelse med forundersøgelsen blev der fundet en grube, to kogestensgruber, samt fem stolpehuller. Keramikfund daterede gruben til YBA-ÆJA, mens de andre anlæg typologisk dateres til ÆJA. Anlæggene blev undersøgt i indenfor forundersøgelsesbudgettet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.