HAM 5126 Røddingvej - Beretning 2011

Mette Nissen
Beretning: I forbindelse med etablering af naturgasledning fra Ellund til Egtved parallelt med gasledning etableret i 1980'erne blev et felt på 1000 m2 udgravet ved Bæk Skov. Herved afdækkedes en urnegravplads fra ældre romersk jernalder. Gravpladsen bestod af 15 urner fordelt på to klynger. To grave skiller sig ud som værende våbengrave; én grav indeholdende en ragekniv er ligeledes en mandsgrav; én grav med to fibulaer og en ringfibula er antagelig en kvindegrav. Inventaret i...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.