Nationalmuseets rapport fra arkæologiske undersøgelse på Reerslev kirkegård 2014

Hans Mikkelsen
På grund af store fugtproblemer skal kirkegårdens østre mur udskiftes. Den består af nyere, gule teglsten, men nederst oven på sokkelstenene ses røde munkesten – flere steder bevaret i to skifter. Alle synlige sten i øverste skifte ligger i et binderskifter, og denne rest af formodet renæssance murværk registreres.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.